Governing body

Executive Members

NameAreaContact No.
Ramesh A. NairChala7069195299
Ajayan NairChala9998703763
Jayanth Kumar NairGunjan9377000124
P.S. VijayaraghavanGunjan9898417335
N. N. MenonGunjan9427862902
Ramdas NairGunjan9824403436
Sajeev S. NairGunjan9825203247
Saji S. NairGunjan9638653565
Omanakuttan PillaiGunjan9428019681
Omanakuttan R.Gunjan9925040268
Chandrasekhara KurupChanod7623869001 
Suresh NairChanod9825349241
Vinayakumar NairChanod9328739813
Balakrishna PillaiChanod9427176596
Haridas NairChanod9724007354
Mukesh NairHaria Park8306481085
ShivakumarHaria Park9925678760
Unnikrishnan NairHaria Park9157761427
   
   
   

 

Malayalam Mission Co-ordinator

Shri. Anil D. Pillai

Vanitha Vedi Convener

Smt. Girija Unnikrishnan

Youth wing Co-ordinator

Smt. Jayasree Pillai

Balavedi Co-ordinators

Shri. P. R. Menon & Smt. NIrmala Devi

NSS Vapi Credit Society

Chairman

Shri. C. D. Rajasekharan Nair

 9558335569

Vice Chairman

Shri. P.S. Vijayaraghavan

9898417335

Secretary

Shri. Chandrasekhara Kurup

7623869001

Advisory board

Shri. Ravindran Nair

Shri. K.K. Nambiar

Shri. C. D. Rajasekharan Nair

Internal Auditor

Shri. Vasant Nair

9327171528